De meerwaarde van een expert op het gebied van re-integratie

De meerwaarde van een expert op het gebied van re-integratie

juni 20, 2022 0 Door Koen Blijlevens

In veel organisaties is het een situatie die aan de orde van de dag is. Een werknemer die is uitgevallen voor het eigen werk en re-integreert in aangepast (eigen) werk. Ofwel: re-integratie in het eerste spoor. Meestal vindt begeleiding van re-integratie eerste spoor intern plaats. Daar is niets op tegen, op voorwaarde dat er juiste en voldoende begeleiding paraat is. Maar wat als dat ontbreekt? Of als de werknemer en de werkgever het verloop van de re-integratie in het eerste spoor verschillend beleven? Bij dergelijke voorbeelden biedt externe begeleiding van een expert op het gebied van re-integratie uitkomst. 

Advies en begeleiding 

Deze expert gaat met de werkgever en de werknemer in gesprek. Die brengt de situatie in kaart met de juiste kennis en expertise om te kunnen vaststellen wat nodig is om de re-integratie in het eerste spoor te laten slagen. De expert op het gebied van re-integratie is op de hoogte van alle eisen waaraan een re-integratie eerste spoor volgens het UWV moet voldoen, en begeleidt het proces tot aan de WIA-beoordeling. Ook kijkt de expert naar mogelijke oplossingen binnen de onderneming. Er bestaat bijvoorbeeld de kans dat er aanpassingen nodig zijn. Ook is er de mogelijkheid dat een andere functie toch passender is.

Veerkracht en motivatie

Wil je weten wanneer het verstandig is een expert op het gebied van re-integratie in te schakelen? In de regel herstelt de werknemer binnen een week of kort daarna en is het ziekteverzuim van korte duur. Er volgt een spreekuur bij de bedrijfsarts in het geval dat het verzuim langer duurt en die stelt vervolgens een zogeheten probleemanalyse op. Als de werknemer kan hervatten, kan dat een geschikt moment zijn om een expert in de arm te nemen. Die kan je veel werk uit handen nemen. Met name als de arbeidsongeschiktheid langer duurt dan verwacht, is het daarnaast belangrijk om tijd en aandacht te besteden aan de veerkracht en motivatie van de medewerker.   

Externe vertrouwenspersoon

Er zijn nog meer situaties waarbij je een expert op het gebied van re-integratie kunt inschakelen, bijvoorbeeld als externe vertrouwenspersoon die begeleiding biedt bij ongewenste omgangsvormen. Hoewel de werkomgeving in elke organisatie een veilige omgeving hoort te zijn, is het namelijk aan de orde van de dag dat de integriteit op de werkvloer door ongewenste omgangsvormen wordt geschaad. Ongewenst gedrag valt onder psychosociale arbeidsbelasting en kan leiden tot (langdurige) uitval. Werknemers die geconfronteerd worden met ongewenst gedrag kun je na een incident laten opvangen en begeleiden door een gecertificeerde externe vertrouwenspersoon van een re-integratiebureau in Groningen of een andere plaats. De vertrouwenspersoon brengt in kaart wat de werknemer met de melding duidelijk wil maken en onderzoekt wat nodig is om tot een constructieve oplossing te komen.