Voorkom problemen bij ziekteverzuim met behulp van een gedegen arbodienst

Voorkom problemen bij ziekteverzuim met behulp van een gedegen arbodienst

juli 29, 2022 0 Door Koen Blijlevens

In CAO’s, bedrijfsreglementen of arbeidscontracten staan afspraken van werknemers en werkgevers over wat zij over en weer van elkaar mogen verwachten. Beide partijen dienen zich aan de regeling te houden als een van deze afspraakvormen in een regeling is vastgelegd. Als er niets specifieks is geregeld geldt de algemene wet- en regelgeving. De werknemer hoort in de basis altijd met de werkgever in gesprek te gaan. Omdat die op vooraf afgesproken tijdstippen vaardigheden en diensten heeft aangeboden tegen betaling in geld en eventueel goederen (zoals een auto van de zaak, gereedschap of een mobiele telefoon), komt de werknemer zijn verplichting niet na als die dat niet doet. Natuurlijk kan de mogelijkheid zich voordoen dat een werknemer de afspraken die zijn vastgelegd in de overeenkomst niet kan nakomen door ziekte. Het is in dat geval niet toegestaan om contact met de werkgever te weigeren tijdens ziekte, want de werknemer is verplicht om toe te lichten waarom die vindt dat hij niet kan werken. 

Ook dienen er afspraken te worden gemaakt over het vervolg. In dit artikel belichten we welke informatie de werkgever mag opvragen, wie ziekte en arbeidsongeschiktheid mag beoordelen en wat een gecertificeerde arbodienst kan betekenen. 

Naar welke informatie mag de werkgever vragen? 

Bij een ziekmelding hoeft de werknemer in het gesprek met de werkgever niet te vertellen wat zijn klachten zijn. Het aangeven welke taken hij niet kan uitvoeren en wat hem daarin beperkt volstaat. De werknemer kan er bijvoorbeeld melding van maken dat hij geen hele dagen kan werken, veroorzaakt door een oorzaak zoals een arm die niet goed kan worden gebruikt omdat de pols in het gips zit of door slecht slapen. Het is de werkgever niet toegestaan om medische informatie op te vragen. De vraag of de werknemer de huisarts heeft bezocht, mag ook niet worden gesteld. Wel mag de werkgever vragen of de ziekte het gevolg is van een arbeidsongeval en of de werknemer adequate behandeling heeft gezocht. De werkgever heeft recht op die informatie omdat hij het recht op loondoorbetaling moet vaststellen. Daarom dient de werknemer duidelijk te maken welke beperkingen er zijn. Als dit bekend is heeft de werkgever ook het recht te weten wanneer herstel van functioneren wordt verwacht.

Wie is bevoegd om ziekte en arbeidsongeschiktheid te beoordelen? 

De werknemer is verplicht alle controlevoorschriften die door de werkgever zijn opgesteld tijdens het verzuim na te komen, voor zover die redelijk zijn in verhouding tot de wetgeving. Dit houdt niet in dat de werkgever zelf de controletaak van de arbodienst of bedrijfsarts mag overnemen. Daarover bestaat duidelijke wetgeving. Vraag jij je af wanneer naar de bedrijfsarts gaan geboden is? De beoordeling van ziekte en arbeidsongeschiktheid is aan de bedrijfsarts. Voordat hij kan worden gedwongen om een deskundige zoals een bedrijfsarts in te schakelen, mag de werkgever zichzelf wel eerst een oordeel vormen over een ziekmelding. 

Wat is de beste manier om problemen te voorkomen? 

De bovengenoemde informatie houdt niet in dat een medewerker 24 uur per dag beschikbaar moet zijn voor de werkgever. Het betekent ook niet dat een werkgever een zieke werknemer te pas en te onpas mag bellen. De werknemer moet op de normale werktijden beschikbaar zijn voor overleg. Om misstanden te voorkomen, kunnen beide partijen het beste hun verwachtingen uitspreken en goede afspraken maken. Maar de beste remedie schuilt in een proactief verzuimbeleid met behulp van een arbodienst om ziekteverzuim te verlagen. Op die manier zijn onduidelijkheden en problemen bij ziekte überhaupt niet aan de orde.