Zelfstandig wonen in een aanleunwoning met zorg dichtbij

Zelfstandig wonen in een aanleunwoning met zorg dichtbij

februari 2, 2023 0 Door Koen Blijlevens

Op een bepaald moment in het leven heeft u mogelijk zorg of ondersteuning nodig. Deze zorgvraag kan als gevolg van verschillende redenen ontstaan. Zo kan het voorkomen dat u verzorging nodig heeft na het ondergaan van een operatie of vanwege een ernstige ziekte. U kunt dan thuiszorg aanvragen. Het kan ook voorkomen dat u thuiszorg nodig heeft omdat u ouder wordt en in uw eigen huis wilt blijven wonen. Omring heeft al meer dan honderd jaar haar wortels in de Kop van Noord-Holland, in West-Friesland en op Texel. De zorgmedewerkers zijn altijd in de buurt op het moment dat u goede zorg of ondersteuning nodig heeft.

Zelfstandig wonen in een aanleunwoning

Als het niet meer mogelijk is om in uw eigen huis te blijven wonen omdat u zorg of ondersteuning nodig heeft, kunt u een aanleunwoning huren. Dit biedt de mogelijkheid om toch zelfstandig te wonen. Hier woont u in een beschermde woonomgeving waar u gebruik kunt maken van de diensten die vanuit de Omringlocatie worden geleverd. Een aanleunwoning is een compacte, gelijkvloerse woning waar u beschikt over een eigen voordeur, woonkamer, keuken, slaapkamer en badkamer. Als u dat wilt kunt u ook meedoen aan de activiteiten van de Omringlocatie en gaan eten in het restaurant. Heeft u zorg nodig? Dan kunt u dat eenvoudig regelen. Als u later intensievere zorg nodig heeft, kunt u verhuizen naar een van de appartementen binnen de betreffende Omringlocatie. De mogelijkheden hangen af van uw zorgindicatie en uw persoonlijke wensen.

Hoe kunt u zich voor een aanleunwoning inschrijven?

Om een rondleiding aan te vragen en om de verschillende woon- en zorgmogelijkheden in een aanleunwoning te bespreken, kunt u contact opnemen met de zorgconsulent van de Omringlocatie. In overleg met u en uw naasten bekijkt de zorgconsulent welke indicatie of zorgaanvraag er voor een aanleunwoning nodig is. De zorgconsulent kan u ook ondersteunen bij het invullen en verzenden van de (indicatie-)aanvragen. Zodra uw indicatie of aanvraag rond is, kunt u naar de aanleunwoning verhuizen. Omdat hier veel vraag naar is, bestaat de kans dat er een wachtlijst is voor de aanleunwoning met zorg. In dat geval bespreekt de zorgconsulent met u hoe de zorg thuis zo goed mogelijk voor u kan worden georganiseerd tot er plek is. 

Wat kost het huren van een aanleunwoning?

Wilt u een aanleunwoning huren en wilt u weten wat dat kost? De huur van een aanleunwoning verschilt per zorglocatie. In sommige gevallen komt u in aanmerking voor huurtoeslag. Op de website van de Belastingdienst kunt u daar meer informatie over vinden. De kosten om een aanleunwoning te huren, worden meestal vergoed. Wilt u zich inschrijven voor een aanleunwoning en heeft u daar een WLZ-indicatie (Wet langdurige zorg) voor nodig? Deze indicatie kunt u aanvragen bij het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ) via 088 – 789 1330.